Actielijn Instroom

Met de actielijn instroom werken we aan het vergroten van de instroom van (potentiële) medewerkers in de zorg, door acties gericht op het enthousiasmeren van jongeren, extra leerwerkplekken en begeleiders en het vergroten van het aantal zijinstromers.

Doelstellingen

Instroom: Ten aanzien van het bevorderen van de instroom zijn de volgende doelen gesteld:

 • 1.1

  Enthousiasmeren van 4.200 jongeren per jaar voor opleidingen en een carrière in zorg en welzijn.

 • 1.2

  Aanbieden van 200 leerwerkplekken extra per jaar.

 • 1.3

  Vergroten van het aantal zijinstromers met 40%, van 1.000 in 2021 naar 1.400 per jaar in 2025.

 • 1.4

  Opleiden en beschikbaar stellen van 200 leerwerkplekbegeleiders om jongeren en zijinstromers een goede start op de werkplek te laten maken.

 • 1.5

  Opzetten van twee experimenteertuinen gericht op anders omgaan met het functiegebouw om de vraag naar verzorgende niveau 3/4 te verkleinen

Voortgang doelstellingen

Projecten