Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Laatste afgelopen Evenementen

Sectortafel HCA ZWF

Online

De Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF) is een samenwerkingsverband van 22 zorg- en welzijnsorganisaties, zes gemeenten, vijf onderwijsinstellingen, UWV en provincie Flevoland. Met deze agenda zetten we ons in om de arbeidsmarktuitdagingen aan te pakken, zodat de zorg en ondersteuning toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedere inwoner van Flevoland. Dit gebeurt […]

Sectortafel HCA ZWF & Duidingssessie Regiobeeld Flevoland

Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, 8232 PH in Lelystad. Visarenddreef 1, Lelystad

De inspiratiesessie bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel wordt er een korte toelichting gegeven over de landelijke ontwikkelingen en de stand van zaken hiervan in Flevoland. In het tweede onderdeel staat een Koploper uit het Actieleernetwerk centraal om de ervaringen te delen en vooral om met de sectortafel in gesprek te gaan over […]

Werksessie: Dag van de werkbegeleider

Flever Schans 19 45, Lelystad

Deze werksessie zal in het teken staan van het (gezamenlijk) brainstormen en vervolgens uitwerken van de dag van de werkbegeleider. Hierbij kiest elke instelling een eigen invulling van de dag. Flever ondersteunt bij het programma en kan zorgdragen voor een gezamenlijk webinar.