Project Werkbegeleiding

Projectomschrijving

Er is een ontwikkelcoalitie werkbegeleiding gestart. Er is een concreet plan in ontwikkeling gericht op het vergroten van het aantal stageplaatsen en het vergroten van het aantal werkplekbegeleiders. Ons doel: 50 extra begeleiders zijn getraind en geworven.

Samenwerkende organisaties
Coloriet, Woonzorg Flevoland, Talma Urk, Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Gemeente
Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk
Naam contactpersoon
Ilse Weijer
i.weijer@flever.nl
06-40252003
Organisatie contactpersoon
Flever

Actielijn project: Instroom

HCA-doelstelling(en):

  • 1.4

    Opleiden en beschikbaar stellen van 200 leerwerkplekbegeleiders om jongeren en zijinstromers een goede start op de werkplek te laten maken.

  • 2.3

    Behouden van 100 uitstromers per jaar, door aantrekkelijke loopbaanpaden te bieden en in te zetten op leven lang ontwikkelen.

Voortgang project:
  • In ontwikkeling
  • Lopend
  • Afgerond