Werkbegeleiding

  • Naam contactpersoon Ilse Weijer
  • Organisatie contactpersoon Flever
  • Samenwerkende organisaties Coloriet, Woonzorg Flevoland, Talma Urk, Zorggroep Oude en Nieuwe Land
  • E-mailadres contactpersoon i.weijer@flever.nl
  • Telefoonnummer contactpersoon 06-40252003
  • Actielijn project Instroom
  • HCA-doelstelling(en) 1.4 - 2,3
  • Project status Lopend
  • Gemeente Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk
  • Onderwerp project

Project omschrijving

Er is een ontwikkelcoalitie werkbegeleiding gestart. Er is een concreet plan in
ontwikkeling gericht op het vergroten van het aantal stageplaatsen en het vergroten
van het aantal werkplekbegeleiders. Ons doel: 50 extra begeleiders zijn getraind en geworven.

Bekijk alle projecten Flevoland kaart