Project Proeftuin ‘Flexibel Opleiden’

Projectomschrijving

Het starten van een proeftuin ‘Flexibel Opleiden’ gericht om specifieke doelgroep met een flexibel traject in te laten stromen. Onder specifieke doelgroepen kan worden gedacht aan 50+’ers met een uitkering bij het UWV of werkenden die hun werk dreigen te verliezen door faillissement van hun werkgever. De proeftuin heeft tot doel de rollen van onderwijs, werkgevers, schakelteam, matchtafel scherp te krijgen en hieruit samenwerkingsafspraken te maken.

Samenwerkende organisaties
Philadelphia, Zorggroep Almere, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Coloriet, Schakelteam Zorg en Welzijn, ROC Flevoland, ROC Friese Poort, Landstede en Flever.
Gemeente
Naam contactpersoon
Ilse Weijer
i.weijer@flever.nl
06-40252003
Organisatie contactpersoon
Flever

Actielijn project: Instroom

HCA-doelstelling(en):

  • 2.1

    Opscholen van 10% van de werknemers niveau 2 in de sector naar niveau 3 en 5% van de werknemers niveau 3 naar niveau 4.

  • 2.3

    Behouden van 100 uitstromers per jaar, door aantrekkelijke loopbaanpaden te bieden en in te zetten op leven lang ontwikkelen.

Voortgang project:
  • In ontwikkeling
  • Lopend
  • Afgerond