Project Zittende medewerkers opleiden

Projectomschrijving

Samen monitoren:
1. Inventariseren hoeveel zittende medewerkers bij de deelnemende partners worden opgeschoold/ bijgeschoold
2. Hoeveel van hen blijven behouden voor de sector en ervaren meer werkgeluk

Data inventarisatie is van start. In de rondgang langs de sectortafel deelnemers is de uitvraag gedaan. Daarnaast worden gegevens van Sectorplan Plus opgevraagd voor op- en bijscholing van zittende medewerkers.

Samenwerkende organisaties
Alle deelnemers HCA ZW
Gemeente
Naam contactpersoon
Arjan Beelen
a.beelen@flever.nl
06-28073014
Organisatie contactpersoon
Flever

Actielijn project: Behoud

HCA-doelstelling(en):

  • 2.1

    Opscholen van 10% van de werknemers niveau 2 in de sector naar niveau 3 en 5% van de werknemers niveau 3 naar niveau 4.

  • 2.3

    Behouden van 100 uitstromers per jaar, door aantrekkelijke loopbaanpaden te bieden en in te zetten op leven lang ontwikkelen.

Voortgang project:
  • In ontwikkeling
  • Lopend
  • Afgerond