Zittende medewerkers opleiden

  • Naam contactpersoon Arjan Beelen
  • Organisatie contactpersoon Flever
  • Samenwerkende organisaties Alle deelnemers HCA ZW
  • E-mailadres contactpersoon a.beelen@flever.nl
  • Telefoonnummer contactpersoon 06-28073014
  • Actielijn project Behoud
  • HCA-doelstelling(en) 2.1 - 2.3
  • Project status Lopend
  • Gemeente
  • Onderwerp project

Project omschrijving

Samen monitoren:
1. Inventariseren hoeveel zittende medewerkers bij de deelnemende partners worden opgeschoold/ bijgeschoold
2. Hoeveel van hen blijven behouden voor de sector en ervaren meer werkgeluk

Data inventarisatie is van start. In de rondgang langs de sectortafel deelnemers is de uitvraag gedaan. Daarnaast worden gegevens van Sectorplan Plus opgevraagd voor op- en bijscholing van zittende medewerkers.

Bekijk alle projecten Flevoland kaart