Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland

Samen op weg naar een toekomstbestendige sector Zorg en Welzijn

800 extra leerwerkplekken, 40% meer zijinstromers, 1.000 medewerkers behouden, de deeltijdfactor verhogen. Dat is een aantal van de twaalf concrete doelstellingen uit de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF), waar ruim dertig partijen op 30 september 2021 hun handtekening onder zetten.

Berichten over hoge werkdruk, toenemend verzuim en oplopende tekorten in de zorg komen dagelijks voorbij. Ook in Flevoland zijn de vooruitzichten zorgwekkend: een verdriedubbeling van het personeelstekort in 2030, als er niets wordt gedaan. Gelukkig hebben werkgevers in Zorg en Welzijn, onderwijsorganisaties, gemeenten, provincie Flevoland en UWV afgesproken dat zij het er niet bij laten zitten. De HCA ZWF bevat de gezamenlijke visie, ambitie en doelstellingen op drie thema’s: instroom, behoud en anders organiseren.

Samen maken wij ons sterk voor een toekomstbestendige sector.

Downloads: