Actielijn Anders organiseren

Binnen de actielijn anders organiseren richten we ons op het uitvoeren van experimenten ten aanzien van het verhogen van de deeltijdfactor en anders organiseren om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Daarnaast willen we inzicht en grip krijgen op de systeemveranderingen rondom thema’s als preventie en de effecten daarvan op de arbeidsmarkt.

Doelstellingen

Anders organiseren: Ten aanzien van anders organiseren streven we de volgende doelstellingen na:

  • 3.1

    Het uitvoeren van twee experimenten om de deeltijdfactor te verhogen.

  • 3.2

    Opzetten van twee experimenteertuinen en/of lerende netwerken gericht op anders organiseren (digitaal, sociaal) om de arbeidsproductiviteit te verhogen.

  • 3.3

    Inzicht krijgen in en grip krijgen op systeemveranderingen gericht op thema’s als preventie en de effecten daarvan op de arbeidsmarkt.

Voortgang doelstellingen

Projecten