Academische Verpleeg (t)huiszorg

  • Naam contactpersoon Lineke Verkooijen
  • Organisatie contactpersoon Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland
  • Samenwerkende organisaties Woonzorg Flevoland, Saamborgh, Zorggroep Almere en Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland
  • E-mailadres contactpersoon info@s-avn.nl
  • Telefoonnummer contactpersoon 06 2515 8545
  • Actielijn project Anders organiseren
  • HCA-doelstelling(en) Opzetten van twee experimenteertuinen en/of lerende netwerken gericht op anders organiseren (digitaal, sociaal) om de arbeidsproductiviteit te verhogen.
  • Project status Lopend
  • Gemeente Almere, Dronten, Lelystad
  • Onderwerp project Persoonsgerichte en Informatiegestuurde zorg

Project omschrijving

Ieder mens leeft graag een goed leven in eigen ogen. De afhankelijkheid van zorg -in dit geval chronische of langdurige zorg- kan dit goede leven behoorlijk in de weg zitten. Dit kent meerdere oorzaken. Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland richt zich op het in samenhang aanpakken van al deze oorzaken. Met als resultaat: zoveel mogelijk AV-locaties die de allerbeste verpleeg(t)huiszorg bieden op basis van wensen/vraagpatronen van cliënten én de juiste zorg en ondersteuning, op de juiste plaats, door/met de juiste persoon/personen, op het juiste moment.

Via het ondersteunen van (doorlopend) actieonderzoek, streven we naar samenhang in de aanpak van de vraagstukken. We staan voor een integrale benadering door meerduidig te denken en te kijken, Wij stimuleren naast lineair en cyclisch denken, het lemniscaat denken dat leidt tot een soort ‘circulaire zorg’.

S-AVN (de stichting) ondersteunt zorginstellingen en onderwijsorganisaties met werken en onderzoeken vanuit dit meerduidig denken en anders doen. Dit doen we onder andere door het begeleiden van medewerkers en stagiaires op de AV-zorglocaties.

AV-zorg is gebaseerd op de wensen van de cliënt als terugkerende, onaantastbare bron. De leefwereld van de cliënt wordt gezien als uitgangspunt voor alle aspecten van de zorg. Lees meer over persoonsgerichte en Informatiegestuurde zorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk alle projecten Flevoland kaart