Project Academische Verpleeg (t)huiszorg

Projectomschrijving

Ieder mens leeft graag een goed leven in eigen ogen. De afhankelijkheid van zorg -in dit geval chronische of langdurige zorg- kan dit goede leven behoorlijk in de weg zitten. Dit kent meerdere oorzaken. Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland richt zich op het in samenhang aanpakken van al deze oorzaken. Met als resultaat: zoveel mogelijk AV-locaties die de allerbeste verpleeg(t)huiszorg bieden op basis van wensen/vraagpatronen van cliënten én de juiste zorg en ondersteuning, op de juiste plaats, door/met de juiste persoon/personen, op het juiste moment.

S-AVN (de stichting) ondersteunt zorginstellingen en onderwijsorganisaties met werken en onderzoeken vanuit dit meerduidig denken en anders doen. Dit doen we onder andere door het begeleiden van medewerkers en stagiaires op de AV-zorglocaties.

AV-zorg is gebaseerd op de wensen van de cliënt als terugkerende, onaantastbare bron. De leefwereld van de cliënt wordt gezien als uitgangspunt voor alle aspecten van de zorg. Lees meer over persoonsgerichte en Informatiegestuurde zorg

In 2022 starten ZG-Almere op 1 locatie en Saamborgh op 1 of 2 locaties in Flevoland. Doel is werken volgens andere werkwijze bij ADL. Waardoor bij planning meer rekening wordt gehouden met de wensen van clienten en de verandering hierin. Hypothese is dat dit leidt tot efficiëntere planning, meer tevredenheid onder werknemers en minder ziekteverzuim

Samenwerkende organisaties
Woonzorg Flevoland, Saamborgh, Zorggroep Almere en Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland
Gemeente
Almere, Dronten, Lelystad
Naam contactpersoon
Lineke Verkooijen
info@s-avn.nl
06 2515 8545
Organisatie contactpersoon
Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland

Actielijn project: Anders organiseren

HCA-doelstelling(en):

  • 3.2

    Opzetten van twee experimenteertuinen en/of lerende netwerken gericht op anders organiseren (digitaal, sociaal) om de arbeidsproductiviteit te verhogen.

Voortgang project:
  • In ontwikkeling
  • Lopend
  • Afgerond