Patiëntpaden (Gezondheidscentrum het Vlie)

  • Naam contactpersoon Wilma Koch
  • Organisatie contactpersoon Gezondheidscentrum het Vlie
  • Samenwerkende organisaties Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Antonius Zorggroep, B. Braun, Revalidatie Friesland, Medrie, Elyse Holding, GGD Flevoland, Spoedapotheek Emmeloord, GGZ Centraal, huisartsenpraktijken
  • E-mailadres contactpersoon Wilma@businesscares.nl
  • Telefoonnummer contactpersoon
  • Actielijn project Anders organiseren
  • HCA-doelstelling(en) 3.2 - 3.3
  • Project status Lopend
  • Gemeente Noordoostpolder
  • Onderwerp project

Project omschrijving

Ontwerpen, testen en invoeren van patiëntenpaden. Een patiëntpad bestaat uit alle stappen die de patiënt doorloopt in zijn/haar ziekteproces. De wensen van de patiënt over de behandeling en de behandellocatie zijn daarin leidend. Het initiatief maakt onderdeel uit van het project t.b.v. de ontwikkeling van het Gezondheidscentrum Het Vlie. Tevens zal Flever betrokken zijn middels onderzoek het effect van het werken volgens patientenpaden en in de keten en is Zilveren Kruis hierbij betrokken als strategisch partner.Uitwerking Q1 en Q2 en implementatie Q3 en Q4 2022. Vanaf Q4 worden de zes definitieve patiëntenpadden ingezet voor acute zorgpatiënten

Bekijk alle projecten Flevoland kaart