Project Het Vlie

Projectomschrijving

In Noordoostpolder en Urk hebben 11 zorgpartijen hun krachten gebundeld en deze willen samen zorgen voor een compleet en op elkaar aansluitend aanbod van zorg en behandeling voor de regio Noordelijk Flevoland. De zorgvraag en specifieke situatie en de sociale omgeving en fase in het leven van de cliënt/patiënt is daarbij leidend. De partners in Het Vlie zijn nu toe aan de implementatie van de verbeteringen en zullen starten met de nieuwe werkwijze.

Samenwerkende organisaties
Antonius Zorggroep, B. Braun, Elyse Holding, GGD Flevoland, GGz Centraal, Huisartsenpraktijk Kuiken en De Valk, Huisartsenpraktijk Jaap Nielen, Huisartsenpraktijk Schaafsma, Medrie, Revalidatie Friesland, Spoedapotheek Emmeloord en Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Gemeente
Noordoostpolder
Naam contactpersoon
Wilma Koch
Wilma@businesscares.nl
Organisatie contactpersoon
Gezondheidscentrum het Vlie

Actielijn project: Anders organiseren

HCA-doelstelling(en):

  • 3.2

    Opzetten van twee experimenteertuinen en/of lerende netwerken gericht op anders organiseren (digitaal, sociaal) om de arbeidsproductiviteit te verhogen.

  • 3.3

    Inzicht krijgen in en grip krijgen op systeemveranderingen gericht op thema’s als preventie en de effecten daarvan op de arbeidsmarkt.

Voortgang project:
  • In ontwikkeling
  • Lopend
  • Afgerond