Project Patiëntpaden (Gezondheidscentrum het Vlie)

Projectomschrijving

Ontwerpen, testen en invoeren van patiëntenpaden. Een patiëntpad bestaat uit alle stappen die de patiënt doorloopt in zijn/haar ziekteproces. De wensen van de patiënt over de behandeling en de behandellocatie zijn daarin leidend. Het initiatief maakt onderdeel uit van het project t.b.v. de ontwikkeling van het Gezondheidscentrum Het Vlie. Tevens zal Flever betrokken zijn middels onderzoek het effect van het werken volgens patientenpaden en in de keten en is Zilveren Kruis hierbij betrokken als strategisch partner.Uitwerking Q1 en Q2 en implementatie Q3 en Q4 2022. Vanaf Q4 worden de zes definitieve patiëntenpadden ingezet voor acute zorgpatiënten.

Samenwerkende organisaties
Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Antonius Zorggroep, B. Braun, Revalidatie Friesland, Medrie, Elyse Holding, GGD Flevoland, Spoedapotheek Emmeloord, GGZ Centraal, huisartsenpraktijken
Gemeente
Noordoostpolder
Naam contactpersoon
Wilma Koch
Wilma@businesscares.nl
Organisatie contactpersoon
Gezondheidscentrum het Vlie

Actielijn project: Anders organiseren

HCA-doelstelling(en):

  • 3.2

    Opzetten van twee experimenteertuinen en/of lerende netwerken gericht op anders organiseren (digitaal, sociaal) om de arbeidsproductiviteit te verhogen.

  • 3.3

    Inzicht krijgen in en grip krijgen op systeemveranderingen gericht op thema’s als preventie en de effecten daarvan op de arbeidsmarkt.

Voortgang project:
  • In ontwikkeling
  • Lopend
  • Afgerond