Publicatie Instroom op de Flevolandse arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn

07-03-2023

Hoe zorgen we voor instroom op de Flevolandse arbeidsmarkt van de sector Zorg en Welzijn?Hoe ontwikkelt de instroom aan opleidingen zorg en welzijn in onze regio zich? Hoeveel uitval is er aan opleidingen?

 

In onze eerder verschenen arbeidsmarktpublicatie lieten we zien dat er een tekort is aan personeel en dat dit oploopt als we niet ingrijpen. Instroom is hierbij niet de enige oplossing, maar het blijft een belangrijk aspect van HRM. In de arbeidsmarktpublicatie stond ook dat het goed gaat met de instroom van nieuwe medewerkers in de sector Zorg en Welzijn. De uitdaging is om dit zo te houden. In de deelpublicatie Instroom-op-de-Flevolandse-arbeidsmarkt-van-zorg-en-welzijn beschrijven wij waarom dit een uitdaging is en wat de verwachtingen zijn als het gaat om het aantal starters, herintreders en zij-instromers.