DSV HCA ZWF gaat aanvraag indienen voor subsidie: Leren transformeren van zorg naar gezondheid [via ZonMw]

11-10-2023

Namens een aantal organisaties* gaat Flever een aanvraag indienen voor een meerjarige financiering voor de DSV Human Capital Agenda Zorg Welzijn Flevoland (DSV HCA ZWF). Dit besluit hebben wij op de ledenvergadering van de arbeidsmarktorganisatie van Flever d.d. 06 oktober 2023 genomen. De aanvraag moet voor 04 december 2023 ingediend zijn.
De middelen uit de inmiddels toegekende voorsubsidie worden ingezet om de aanvraag grondig voor te bereiden. Ook nemen onze adviseurs deel aan de ‘zes bouwstenen workshops’.

Deze subsidieoproep is gericht op regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden die al meerdere jaren de gezondheid van burgers in de regio bevorderen. Domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden kunnen met deze subsidie tijd en ruimte organiseren voor het leren transformeren richting gezondheidsbevordering en passende zorg. De nadruk ligt hierbij op het leren transformeren en experimenteren.

De volledige subsidieoproep vind je op:
https://www.zonmw.nl/nl/subsidie/leren-transformeren-van-zorg-naar-gezondheid
De deelnemende organisaties worden in de komende week benaderd voor een bijpraat moment.
* Welzijnsorganisatie(s), Financierder van Zorg, Kennispartner(s), Zorgaanbieder(s), Systeempartij, Burger en/of patiënten organisaties.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben? Neem dan contact op met onze Projectleider: m.zomer@flever.nl