Project Voorschakeltraject zorg en welzijn

Projectomschrijving

Met de huidige tekorten binnen de arbeidsmarkt op met name personeel met een VIG-diploma heeft het schakelteam in samenwerking met diverse partijen (zie boven) een concreet traject ontwikkeld om de instroom in deze functie te bevorderen. Er is vooraf actief besproken met werkgevers waar hun behoefte ligt en waar de kansen op uitstroom liggen. De gedachte achter het oriëntatie/voorschakeltraject is om kandidaten vanuit een uitkeringspositie kennis te laten maken met zowel de sector als het onderwijs. Daarnaast staat in dit voortraject inzicht in eigen talenten en mogelijkheden centraal zodat de kans op duurzame uitstroom verhoogd kan worden. Na de oriëntatiefase zullen de deelnemers die doorgaan met het traject in de voorschakelfase in 10-12 weken (met behoud van uitkering), hun instroom definitief maken.

Op 1 november 2021 startte de eerste groep deelnemers aan het oriëntatie- en voorschakeltraject. Lees meer

De kandidaten in de zorgpoule met potentie voor zij instroom VIG stromen snel uit en vinden een baan (niet altijd in de zorg). Dit vraagt van werkgevers om anders naar kandidaten te kijken in de poule. Er wordt nu gekeken naar wat de  kansen / mogelijkheden zijn om een traject BBL Helpende MBO 2 te starten.

Samenwerkende organisaties
Schakelteam Zorg en Welzijn, CMO-Zowelwerk, ROC Friese Poort, ROC Flevoland
Gemeente
Almere
Naam contactpersoon
Annetje Heitkamp
astutterheim@almere.nl
06-11525144
Organisatie contactpersoon
Schakelteam Zorg en Welzijn

Actielijn project: Instroom

HCA-doelstelling(en):

  • 1.3

    Vergroten van het aantal zijinstromers met 40%, van 1.000 in 2021 naar 1.400 per jaar in 2025.

Voortgang project:
  • In ontwikkeling
  • Lopend
  • Afgerond