Vitaliteit en Gezondheid

  • Naam contactpersoon Brigit Heemskerk
  • Organisatie contactpersoon Zorggroep Oude en Nieuwe Land
  • Samenwerkende organisaties Coloriet, Woonzorg Flevoland, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Talma Urk
  • E-mailadres contactpersoon b.heemskerk@healthysociety.nl
  • Telefoonnummer contactpersoon 06 24710200
  • Actielijn project Behoud
  • HCA-doelstelling(en) Behouden van 150 uitstromers per jaar, door te investeren in leiderschap, vitaliteit en werkplezier
  • Project status Lopend
  • Gemeente Noordoostpolder
  • Onderwerp project Vitaliteit en gezondheid

Project omschrijving

In de gehele branche, in onze regio en voor onze zorgorganisaties is verzuim van personeel een knelpunt. Hoog verzuim heeft effect op de niet verzuimende medewerkers. De werkdruk neemt toe voor collega’s die niet verzuimen. Verzuim brengt financieel hoge kosten voor zorgorganisaties. Door inhuur van invalkrachten zien cliënten steeds verschillende medewerkers. Hoog verzuim veroorzaakt verloop. Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd van het zorgpersoneel. Het project vitaliteit en gezondheid heeft als doel het verzuim te verlagen, waardoor de werkdruk ook omlaag zal gaan en medewerkerstevredenheid stijgt. Daardoor is er minder verloop en blijven oudere medewerkers duurzaam inzetbaar. Hoe? Er wordt een groot medewerkers onderzoek gedaan gericht op leefstijl, vitaliteit, gezondheid en tevredenheid. Daar komt een persoonlijk rapport uit. Een coach van Sterk in je werk wordt kosteloos ingezet om het rapport te bespreken met de medewerker. Gezamenlijk wordt een plan gemaakt om aan vitaliteit en gezondheid te werken. De coach moet de medewerker mobiliseren, dus kijken wat aansluit bij de intrinsieke motivatie om aan te gaan pakken en dit verwerken in de doelstellingen. De medewerker meldt zich vervolgens op de site van de providersboog (dus eigen initiatief en eigen regie). In die providersboog staan allemaal interventies zoals stoppen met roken of drinken, meer bewegen, een training over gezonde voeding etc. De medewerker krijgt een aanbod te zien dat aansluit bij zijn of haar rapport. Een medewerker die niet rookt zal bijvoorbeeld niet de cursus stoppen met roken zien. Tijdens het jaargesprek met de leidinggevende zal het onderwerp vitaliteit aan bod komen zodat de leidinggevende hierover in gesprek kan met de medewerker om te bespreken wat hij of zij hieraan heeft gedaan het afgelopen jaar. Zij kunnen dan het plan bijstellen of de doelstellingen bijstellen.

Bekijk alle projecten Flevoland kaart