Project Vitaliteit en Gezondheid

Projectomschrijving

In de gehele branche, in onze regio en voor onze zorgorganisaties is verzuim van personeel een knelpunt. Hoog verzuim heeft effect op de niet verzuimende medewerkers. De werkdruk neemt toe voor collega’s die niet verzuimen. Verzuim brengt financieel hoge kosten voor zorgorganisaties. Door inhuur van invalkrachten zien cliënten steeds verschillende medewerkers. Hoog verzuim veroorzaakt verloop. Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd van het zorgpersoneel. Het project vitaliteit en gezondheid heeft als doel het verzuim te verlagen, waardoor de werkdruk ook omlaag zal gaan en medewerkerstevredenheid stijgt.

Het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid is ook in 2022 en 2023 van essentieel belang om te kunnen anticiperen op de maatschappelijk en organisatorische vraagstukken om medewerkers te behouden en het verzuim te verlagen. De organisaties van het project Vitaliteit & Gezondheid zullen zelf de opbrengsten borgen in hun organisatie. De opbrengsten en geleerde lessen worden verder gedeeld onder andere zorg – en welzijnsorganisaties in Flevoland.

Samenwerkende organisaties
Coloriet, Woonzorg Flevoland, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Talma Urk
Gemeente
Noordoostpolder
Naam contactpersoon
Marijs van Hoek
m.vanhoek@flever.nl
06 40566049
Organisatie contactpersoon
Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Actielijn project: Behoud

HCA-doelstelling(en):

  • 2.4

    Behouden van 150 uitstromers per jaar, door te investeren in leiderschap, vitaliteit en werkplezier.

Voortgang project:
  • In ontwikkeling
  • Lopend
  • Afgerond