Project Vitaliteit en Gezondheid

Projectomschrijving

In de gehele branche, in onze regio en voor onze zorgorganisaties is verzuim van personeel een knelpunt. Hoog verzuim heeft effect op de niet verzuimende medewerkers. De werkdruk neemt toe voor collega’s die niet verzuimen. Verzuim brengt financieel hoge kosten voor zorgorganisaties. Door inhuur van invalkrachten zien cliënten steeds verschillende medewerkers. Hoog verzuim veroorzaakt verloop. Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd van het zorgpersoneel. Het project vitaliteit en gezondheid heeft als doel het verzuim te verlagen, waardoor de werkdruk ook omlaag zal gaan en medewerkerstevredenheid stijgt.

Het project is in 2021 gestart en heeft door corona onvoldoende voortgang geboekt. Voor 2022 is er een nieuw projectplan ingediend bij Zilverenkruis. De aanvraag is nog in behandeling en op basis hiervan wordt besloten of het project wordt gecontinueerd en in welke vorm.

Samenwerkende organisaties
Coloriet, Woonzorg Flevoland, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Talma Urk
Gemeente
Noordoostpolder
Naam contactpersoon
Brigit Heemskerk
b.heemskerk@healthysociety.nl
06 24710200
Organisatie contactpersoon
Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Actielijn project: Behoud

HCA-doelstelling(en):

  • 2.4

    Behouden van 150 uitstromers per jaar, door te investeren in leiderschap, vitaliteit en werkplezier.

Voortgang project:
  • In ontwikkeling
  • Lopend
  • Afgerond