Project Poolvorming regioverpleegkundige

Projectomschrijving

Met dit project willen we een pool van verpleegkundigen gericht op het behouden voor de regio en sector.
Vanuit de Taskforce Zorgprofessional zijn extra middelen beschikbaar gericht om een gezamenlijk kader te bepalen voor regionaal werkgeverschap, plan van aanpak en een pilot poolvorming starten. Er is een projectgroep gestart om een praktische invulling te geven van de pool gericht op ZPP (waar onder verpleegkundige) en moeilijk vervulbare vacatures.

Samenwerkende organisaties
Icare, Woonzorg Flevoland, Coloriet, ZONL, Zorggroep Almere en Triade Vitree
Gemeente
Naam contactpersoon
Rosanne Engberts
r.engberts@flever.nl
06-53465000
Organisatie contactpersoon
Flever

Actielijn project: Behoud

HCA-doelstelling(en):

  • 2.3

    Behouden van 100 uitstromers per jaar, door aantrekkelijke loopbaanpaden te bieden en in te zetten op leven lang ontwikkelen.

Voortgang project:
  • In ontwikkeling
  • Lopend
  • Afgerond