Poolvorming regioverpleegkundige

  • Naam contactpersoon Rosanne Engberts
  • Organisatie contactpersoon Flever
  • Samenwerkende organisaties Icare, Woonzorg Flevoland, Coloriet, ZONL, Zorggroep Almere en Triade Vitree
  • E-mailadres contactpersoon r.engberts@flever.nl
  • Telefoonnummer contactpersoon 06-53465000
  • Actielijn project Behoud
  • HCA-doelstelling(en) 2.3
  • Project status Lopend
  • Gemeente
  • Onderwerp project

Project omschrijving

Met dit project willen we een pool van verpleegkundigen gericht op het behouden voor de regio en sector.
Vanuit de Taskforce Zorgprofessional zijn extra middelen beschikbaar gericht om een gezamenlijk kader te bepalen voor regionaal werkgeverschap, plan van aanpak en een pilot poolvorming starten. Er is een projectgroep gestart om een praktische invulling te geven van de pool gericht op ZPP (waar onder verpleegkundige) en moeilijk vervulbare vacatures.

 

Bekijk alle projecten Flevoland kaart