Project Poolvorming/flexwerk

Projectomschrijving

Voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorg is een goede balans tussen vast en flexibel werken belangrijk. Steeds meer zorgverleners overwegen de stap naar flexwerk in de zorg. Als zorgorganisatie wendbaar kunnen zijn door slim in te spelen op vraag en aanbod in ziek/piek/uniek is hierbij een belangrijk gegeven.

Binnen Flevoland hebben verschillende partners (Zorggroep Oude Nieuwe Land, Triade Vitree, Coloriet) toegezegd samen te willen werken aan poolvorming/verkenning van flexwerk om elkaars personeel te kunnen inzetten om zo de flexibiliteit te verhogen en werknemers te behouden voor de sector. Ook kennismaken bij een ander team binnen dezelfde organisatie kan een mooie doel zijn van flexibeler gaan werken.

Vanuit de Taskforce Zorgprofessional zijn extra middelen beschikbaar gericht om een gezamenlijk kader te bepalen voor regionaal werkgeverschap, plan van aanpak en een pilot poolvorming starten. Er is een projectgroep gestart om een praktische invulling te geven van de pool gericht op ZPP (waar onder verpleegkundige) en moeilijk vervulbare vacatures.

 

Samenwerkende organisaties
Icare, Woonzorg Flevoland, Coloriet, ZONL, Zorggroep Almere en Triade Vitree
Gemeente
Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder
Naam contactpersoon
Rosanne Engberts
r.engberts@flever.nl
06-53465000
Organisatie contactpersoon
Flever

Actielijn project: Anders organiseren

HCA-doelstelling(en):

  • 3.1

    Het uitvoeren van twee experimenten om de deeltijdfactor te verhogen.

Voortgang project:
  • In ontwikkeling
  • Lopend
  • Afgerond