Matchtafel

  • Naam contactpersoon Annick van der Hoeven
  • Organisatie contactpersoon Zowelwerk
  • Samenwerkende organisaties Zorggroep Almere, Omegagroep, Triade Vitree, Oranjeborg, UWV Werkgeversservicepunt, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Kwintes, Leger des Heils, Philadelphia, Flevoziekenhuis, Zowelwerk en schakelteam (ov).
  • E-mailadres contactpersoon a.vanderhoeven@zowelwerk.nl
  • Telefoonnummer contactpersoon 06-403 334 77
  • Actielijn project Instroom & behoud
  • HCA-doelstelling(en) 1. Enthousiasmeren van 4.200 jongeren per jaar voor opleidingen en een carrière in zorg en welzijn. 2. Vergroten van het aantal zijinstromers met 40%, van 1.000 in 2021 naar 1.400 per jaar in 2025 3. Behouden van 50 stagiaires en instromers per jaar, die niet op hun plek zijn bij de organisatie waar ze binnenkomen, door ze direct door te verwijzen en te plaatsen bij andere organisaties in de sector. 4. Behouden van 100 uitstromers per jaar, door aantrekkelijke loopbaanpaden te bieden en in te zetten op leven lang ontwikkelen.
  • Project status Lopend
  • Gemeente Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde
  • Onderwerp project Goed werkgeverschap, duurzame samenwerking

Project omschrijving

De Matchtafel Zorg & Welzijn Flevoland is vanuit de deelnemende organisaties tot stand gekomen vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk. Met als doel: het behouden van zowel potentieel talent als medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan. Zodat mensen behouden worden voor de sector én Flevoland. Bij de matchtafels komen werkgevers en het UWV uit de regio elke 2 maanden bij elkaar. Zij brengen vacatures, projecten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Het levert een goede verbinding op met vakgenoten en door deelname van UWV aan de matchtafel wordt waar mogelijk de verbinding met het Schakelteam Zorg Flevoland nog verder versterkt. Bijvoorbeeld door met projecten vanuit het schakelteam direct de verbinding te leggen met de matchtafel.

Voor meer informatie over de Matchtafel neem contact op met Annick van der Hoeven (Instroom) en Erika Somers (Behoud).

Bekijk alle projecten Flevoland kaart