Matchtafel

  • Naam contactpersoon Rachel Bwatou
  • Organisatie contactpersoon Flever
  • Samenwerkende organisaties Zorggroep Almere, Omegagroep, Triade Vitree, Oranjeborg, UWV, Werkgeversservicepunt, Zorgroep Oude en Nieuwe Land, Kwintes, Leger des Heils, Philadelphia, Flevoziekenhuis
  • E-mailadres contactpersoon r.bwatou@flever.nl
  • Telefoonnummer contactpersoon 06-40542257
  • Actielijn project Instroom & behoud
  • HCA-doelstelling(en) 1.1 - 1.2 - 1.3 2.2 - 2.3
  • Project status Lopend
  • Gemeente Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde
  • Onderwerp project Goed werkgeverschap, duurzame samenwerking

Project omschrijving

De Matchtafel Zorg & Welzijn Flevoland is vanuit de deelnemende organisaties tot stand gekomen vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk. Met als doel: het behouden van zowel potentieel talent als medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan. Zodat mensen behouden worden voor de sector én Flevoland. Bij de matchtafels komen werkgevers en het UWV uit de regio elke 2 maanden bij elkaar. Zij brengen vacatures, projecten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Het levert een goede verbinding op met vakgenoten en door deelname van UWV aan de matchtafel wordt waar mogelijk de verbinding met het Schakelteam Zorg Flevoland nog verder versterkt. Bijvoorbeeld door met projecten vanuit het schakelteam direct de verbinding te leggen met de matchtafel.

Bekijk alle projecten Flevoland kaart