Lerend netwerk Onboarding

  • Naam contactpersoon ntb
  • Organisatie contactpersoon ntb
  • Samenwerkende organisaties Woonzorg Flevoland, Coloriet, Leger des Heils, Triade Vitree en Oranjeborg
  • E-mailadres contactpersoon
  • Telefoonnummer contactpersoon
  • Actielijn project Behoud
  • HCA-doelstelling(en) 1. Behouden van 50 stagiaires en instromers per jaar, die niet op hun plek zijn bij de organisatie waar ze binnenkomen, door ze direct door te verwijzen en te plaatsen bij andere organisaties in de sector. 2. Behouden van 100 uitstromers per jaar, door aantrekkelijke loopbaanpaden te bieden en in te zetten op leven lang ontwikkelen. 3. Behouden van 150 uitstromers per jaar, door te investeren in leiderschap, vitaliteit en werkplezier
  • Project status In ontwikkeling
  • Gemeente Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde
  • Onderwerp project Onboardingsproces

Project omschrijving

Het uitwisselen van kennis rondom onboarding geeft inspiratie en leidt tot een aantal concrete acties/ ideeën om mensen te behouden. De ene organisatie heeft al ervaring met een onboardings-app, de ander met het inzetten van buddies. Verschillende organisaties (Woonzorg Flevoland, Coloriet, Leger des Heils, Triade Vitree en Oranjeborg) hebben aangegeven te willen verkennen hoe ze elkaar hierin kunnen versterken.

Een mooi voorbeeld uit een andere regio is het lerend netwerk Onboarding van Zorg aan zet. Zij hebben een projectaanpak ontwikkeld, bestaande uit zeven stappen die organisaties kunnen inzetten om hun eigen onboardingsproces te verbeteren en/of te verrijken, inclusief concrete interventies. In dit project kunnen ook organisaties deelnemen aan het lerend netwerk dat Zorg aan zet faciliteert om van elkaar te leren en best practices te delen. Het lerend netwerk is gedurende het hele jaar ingepland. In dit jaar worden de zeven stappen van de projectaanpak doorlopen. Ook als uw organisatie al verder is in het proces, kunnen ze deelnemen aan het lerend netwerk om te leren van andere organisaties.

Lees meer over het project

Bekijk alle projecten Flevoland kaart