Hybride leeromgevingen

 • Naam contactpersoon Shauna Plompen
 • Organisatie contactpersoon ROC van Flevoland
 • Samenwerkende organisaties Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis, Triade, Saamborgh, Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg
 • E-mailadres contactpersoon s.plompen@rocvf.nl
 • Telefoonnummer contactpersoon 0618193272
 • Actielijn project Anders organiseren
 • HCA-doelstelling(en) 3.2
 • Project status Lopend
 • Gemeente Almere
 • Onderwerp project Fieldlab 2.0 (hybride leeromgevingen ism zorginstellingen in de provincie Flevoland)

Project omschrijving

In dit project worden continue leeromgevingen gecreëerd waar zorgprofessionals, docenten, instructeurs en studenten van Team Zorg (verpleegkunde en maatschappelijke zorg) samenkomen om van en met elkaar te leren in hybride leeromgevingen.

Onderdelen waar we onder andere op inzetten:

 • Onderwijs op school, leren in de praktijk, simulatie (in de praktijk of op school) en reflectie zijn met elkaar verweven.
 • Leren wat ertoe doet (per context bekijken hoe beroepsthema’s eruitzien, wat studenten moet kennen en kunnen) en als onderwijsteam inspelen op actuele leersituaties.
 • Samen opleiden (met de zorginstellingen onderwijsinhoud bespreken, docent verzorgt onderwijs met zorgprofessional op locatie en omgekeerd)
 • Leren van elkaars expertises in training en intervisie (begeleidingsexpertise van docenten in werkbegeleiderstrainingen inzetten, expertise uit de praktijk inzetten in ons onderwijs)
 • Een onderwijslogistiek waarbij alle studenten onderwijs in de praktijk zullen volgen.

 

Bekijk alle projecten Flevoland kaart