Flex-app

22-06-2022

Middels de Flex-app worden diensten ziek-piek-uniek opgevangen voor interne medewerkers. Vanaf maart 2022 wordt een tweede pilot voor extramurale diensten gestart in de eerste regio en de 2e regio is mei gestart. Door de app worden veel diensten opgelost, medewerkers die in het eigen team niet aan de uren komen, of gewoon wat extra willen werken, schrijven zich in op de diensten.

Project Flex-app

Projectomschrijving

Middels de Flex-app worden diensten ziek-piek-uniek opgevangen voor interne medewerkers. Vanaf maart 2022 wordt een tweede pilot voor extramurale diensten gestart in de eerste regio en de 2e regio is mei gestart. Door de app worden veel diensten opgelost, medewerkers die in het eigen team niet aan de uren komen, of gewoon wat extra willen werken, schrijven zich in op de diensten.

Samenwerkende organisaties
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Gemeente
Naam contactpersoon
Hillie Kramer
h.kramer2@zorggroep-onl.nl
Organisatie contactpersoon
Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Actielijn project: Anders organiseren

HCA-doelstelling(en):

  • 3.2

    Opzetten van twee experimenteertuinen en/of lerende netwerken gericht op anders organiseren (digitaal, sociaal) om de arbeidsproductiviteit te verhogen.

Voortgang project:
  • In ontwikkeling
  • Lopend
  • Afgerond