Duurzame medische zorg

  • Naam contactpersoon Jenneke Grendelman
  • Organisatie contactpersoon Coloriet
  • Samenwerkende organisaties Coloriet, Woonzorg Flevoland, Talma Urk, Zorggroep Oude en Nieuwe Land
  • E-mailadres contactpersoon j.grendelman@coloriet.nl
  • Telefoonnummer contactpersoon
  • Actielijn project Anders organiseren
  • HCA-doelstelling(en) 3.2
  • Project status Lopend
  • Gemeente Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk
  • Onderwerp project

Project omschrijving

Het herschikken van taken kan bijdragen aan duurzame zorg. Innovatief opleiden van GZ-psychologen en Specialisten Ouderengeneeskunde. Ontwerp en ontwikkelen van een regionale opleidingsstructuur om verschillende Specialisten Ouderengeneeskunde op te leiden in Flevoland. De regionale capaciteitsraming is voor 2021 afgerond. Herschikken van taken verloopt moeizaam. Gezamenlijk opleiden voor specialistische ouderenzorg is september vorig jaar erkenning behaald en voor GZ psycholoog loopt het proces.

Bekijk alle projecten Flevoland kaart