Duurzame medische zorg

22-06-2022

Het herschikken van taken kan bijdragen aan duurzame zorg. Innovatief opleiden van GZ-psychologen en Specialisten Ouderengeneeskunde. Ontwerp en ontwikkelen van een regionale opleidingsstructuur om verschillende Specialisten Ouderengeneeskunde op te leiden in Flevoland. De regionale capaciteitsraming is voor 2021 afgerond. Herschikken van taken verloopt moeizaam. Gezamenlijk opleiden voor specialistische ouderenzorg is september vorig jaar erkenning behaald en voor GZ psycholoog loopt het proces.

Project Duurzame medische zorg

Projectomschrijving

Het herschikken van taken kan bijdragen aan duurzame zorg. Innovatief opleiden van GZ-psychologen en Specialisten Ouderengeneeskunde. Ontwerp en ontwikkelen van een regionale opleidingsstructuur om verschillende Specialisten Ouderengeneeskunde op te leiden in Flevoland. De regionale capaciteitsraming is voor 2021 afgerond. Herschikken van taken verloopt moeizaam. Gezamenlijk opleiden voor specialistische ouderenzorg is september vorig jaar erkenning behaald en voor GZ psycholoog loopt het proces.

Samenwerkende organisaties
Coloriet, Woonzorg Flevoland, Talma Urk, Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Gemeente
Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk
Naam contactpersoon
Jenneke Grendelman
j.grendelman@coloriet.nl
Organisatie contactpersoon
Coloriet

Actielijn project: Anders organiseren

HCA-doelstelling(en):

  • 3.2

    Opzetten van twee experimenteertuinen en/of lerende netwerken gericht op anders organiseren (digitaal, sociaal) om de arbeidsproductiviteit te verhogen.

Voortgang project:
  • In ontwikkeling
  • Lopend
  • Afgerond