Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland

Samen op weg naar een gezonde arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Binnen de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF) werken werkgevers in Zorg en Welzijn, onderwijsorganisaties, gemeenten, provincie Flevoland en UWV samen aan een toekomstbestendige sector Zorg en Welzijn.  Samen pakken we de arbeidsmarktuitdagingen aan en zorgen we voor dat zorg en ondersteuning toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedere inwoner van Flevoland. Dit gebeurt vanuit drie actielijnen: instroom, behoud en anders organiseren.

Om de doelen van de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland te halen, zijn er al diverse projecten gestart of in ontwikkeling. Hieronder een overzicht van de projecten. Met informatie over de projecten zoals doelen van het project, betrokken organisaties en status.

Heb je initiatieven, projecten of pilots die bijdragen aan voldoende en goed opgeleide mensen in de zorg in Flevoland. Of past jouw project of idee binnen een van de actielijnen? Deel dit met ons.

Deel je project of idee

Hybride leeromgevingen

Project status: Lopend

In dit project worden continue leeromgevingen gecreëerd waar zorgprofessionals, docenten, instructeurs en studenten van Team Zorg (verpleegkunde en maatschappelijke zorg) samenkomen om van en met elkaar te leren in hybride […]

Matchtafel

Project status: Lopend

De Matchtafel Zorg & Welzijn Flevoland is vanuit de deelnemende organisaties tot stand gekomen vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers […]

Vitaliteit en Gezondheid

Project status: Lopend

In de gehele branche, in onze regio en voor onze zorgorganisaties is verzuim van personeel een knelpunt. Hoog verzuim heeft effect op de niet verzuimende medewerkers. De werkdruk neemt toe […]

Voorschakeltraject zorg en welzijn

Project status: Lopend

Met de huidige tekorten binnen de arbeidsmarkt op met name personeel met een VIG-diploma heeft het schakelteam in samenwerking met diverse partijen (zie boven) een concreet traject ontwikkeld om de […]

Lerend netwerk Onboarding

Project status: In ontwikkeling

Het uitwisselen van kennis rondom onboarding geeft inspiratie en leidt tot een aantal concrete acties/ ideeën om mensen te behouden. De ene organisatie heeft al ervaring met een onboardings-app, de […]

Academische Verpleeg (t)huiszorg

Project status: Lopend

Ieder mens leeft graag een goed leven in eigen ogen. De afhankelijkheid van zorg -in dit geval chronische of langdurige zorg- kan dit goede leven behoorlijk in de weg zitten. […]

Poolvorming/flexwerk

Project status: In ontwikkeling

Voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorg is een goede balans tussen vast en flexibel werken belangrijk. Steeds meer zorgverleners overwegen de stap naar flexwerk in de zorg. […]