Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland

Samen op weg naar een gezonde arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Binnen de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF) werken werkgevers in Zorg en Welzijn, onderwijsorganisaties, gemeenten, provincie Flevoland en UWV samen aan een toekomstbestendige sector Zorg en Welzijn.  Samen pakken we de arbeidsmarktuitdagingen aan en zorgen we voor dat zorg en ondersteuning toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedere inwoner van Flevoland. Dit gebeurt vanuit drie actielijnen: instroom, behoud en anders organiseren.

Om de doelen van de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland te halen, zijn er al diverse projecten gestart of in ontwikkeling. Hieronder een overzicht van de projecten. Met informatie over de projecten zoals doelen van het project, betrokken organisaties en status.

Heb je initiatieven, projecten of pilots die bijdragen aan voldoende en goed opgeleide mensen in de zorg in Flevoland. Of past jouw project of idee binnen een van de actielijnen? Deel dit met ons.

Deel je project of idee