Actielijn Instroom

Ten aanzien van het bevorderen van de instroom zijn de volgende doelen gesteld:

1.1 Enthousiasmeren van 4.200 jongeren per jaar voor opleidingen en een carrière in zorg en welzijn.
1.2. Aanbieden van 200 leerwerkplekken extra per jaar.
1.3. Vergroten van het aantal zijinstromers met 40%, van 1.000 in 2021 naar 1.400 per jaar in 2025.
1.4. Opleiden en beschikbaar stellen van 200 leerwerkplekbegeleiders om jongeren en zijinstromers een goedestart op de werkplek te laten maken.
1.5. Opzetten van twee experimenteertuinen gericht op anders omgaan met het functiegebouw om de vraag naar verzorgende niveau 3/4 te verkleinen

Actielijn Behoud

Ten aanzien van het behouden van mensen voor de sector richten we ons op:

2.1 Opscholen van 10% van de werknemers niveau 2 in de sector naar niveau 3 en 5% van de werknemers
niveau 3 naar niveau 4.
2.2 Behouden van 50 stagiaires en instromers per jaar, die niet op hun plek zijn bij de organisatie waar ze
binnenkomen, door ze direct door te verwijzen en te plaatsen bij andere organisaties in de sector.
2.3 Behouden van 100 uitstromers per jaar, door aantrekkelijke loopbaanpaden te bieden en in te zetten op
leven lang ontwikkelen.
2.4 Behouden van 150 uitstromers per jaar, door te investeren in leiderschap, vitaliteit en werkplezier.

Actielijn Anders Organiseren

Ten aanzien van anders organiseren streven we de volgende doelstellingen na:

3.1 Het uitvoeren van twee experimenten om de deeltijdfactor te verhogen.
3.2 Opzetten van twee experimenteertuinen en/of lerende netwerken gericht op anders organiseren (digitaal,sociaal) om de arbeidsproductiviteit te verhogen.
3.3 Inzicht krijgen in en grip krijgen op systeemveranderingen gericht op thema’s als preventie en de effecten daarvan op de arbeidsmarkt