Samen opleiden zij-instromers

  • Naam contactpersoon Ilse Weijer
  • Organisatie contactpersoon Flever
  • Samenwerkende organisaties Coloriet, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Woonzorg Flevoland, ROC Friese Poort, MBO Landstede, ROC Flevoland
  • E-mailadres contactpersoon i.weijer@flever.nl
  • Telefoonnummer contactpersoon 06-40252003
  • Actielijn project Instroom
  • HCA-doelstelling(en) 1.1 - 1.2 - 1.3 2.2 - 2.3
  • Project status Lopend
  • Gemeente Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder
  • Onderwerp project

Project omschrijving

Er is een expertgroep flexibel opleiden gestart om versnelde routes en passende
functies te matchen voor zij-instromers. In september worden de opbrengsten
gedeeld in alle netwerken. Ons doel: samen opleiden en behouden van 200 zij-instromers.

Bekijk alle projecten Flevoland kaart