Project Samen opleiden zij-instromers

Projectomschrijving

Er is een expertgroep flexibel opleiden gestart om versnelde routes en passende
functies te matchen voor zij-instromers. In september worden de opbrengsten
gedeeld in alle netwerken. Het doel is om de instroom van medewerkers, dan wel de doorstroommogelijkheden/ loopbaanpaden in de zorg te vergroten. Als we met elkaar spreken over het onderwerp flexibel opleiden, dan hoor je vaak het antwoord: ‘ja maar’. Laten we die ‘ja maren’ verzamelen en aan de slag gaan met mogelijke oplossingen!

Samenwerkende organisaties
Coloriet, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Woonzorg Flevoland, ROC Friese Poort, MBO Landstede, ROC Flevoland
Gemeente
Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder
Naam contactpersoon
Ilse Weijer
i.weijer@flever.nl
06-40252003
Organisatie contactpersoon
Flever

Actielijn project: Instroom

HCA-doelstelling(en):

 • 1.1

  Enthousiasmeren van 4.200 jongeren per jaar voor opleidingen en een carrière in zorg en welzijn.

 • 1.2

  Aanbieden van 200 leerwerkplekken extra per jaar.

 • 1.3

  Vergroten van het aantal zijinstromers met 40%, van 1.000 in 2021 naar 1.400 per jaar in 2025.

 • 2.2

  Behouden van 50 stagiaires en instromers per jaar, die niet op hun plek zijn bij de organisatie waar ze binnenkomen, door ze direct door te verwijzen en te plaatsen bij andere organisaties in de sector.

 • 2.3

  Behouden van 100 uitstromers per jaar, door aantrekkelijke loopbaanpaden te bieden en in te zetten op leven lang ontwikkelen.

Voortgang project:
 • In ontwikkeling
 • Lopend
 • Afgerond