Gezond en vitaal Flevoland/ WEL Flevoland

  • Naam contactpersoon Henk Procé
  • Organisatie contactpersoon Flever
  • Samenwerkende organisaties Flever, Provincie Flevoland, Zorgtafel Flevoland, GGD FlevolanD
  • E-mailadres contactpersoon h.proce@flever.nl
  • Telefoonnummer contactpersoon 06-40247775
  • Actielijn project Anders organiseren
  • HCA-doelstelling(en) 3.3
  • Project status Lopend
  • Gemeente
  • Onderwerp project

Project omschrijving

Uitwerken van een stimuleringsprogramma met als doel dat eind 2023 gezondheid en leefstijl in brede zin op de agenda staat in Flevoland. Afgelopen jaar is er breed netwerk ontwikkeld rond Positieve Gezondheid met gemeenten, partners uit sectoren zorg, welzijn, preventie, sport, kunst/cultuur en natuur en cliënt/-patiëntorganisaties. Vanaf 2022 start de uitvoering en implementatie met o.a. ondersteunen en faciliteren implementatie-coaches (projectleiders Positieve Gezondheid binnen eigen organisatie

Bekijk alle projecten Flevoland kaart