Actielijn Behoud

Om mensen te behouden voor de sector richten we ons op het bijscholen van werknemers van niveau 2 naar niveau 3, het behouden van stagiaires en het behouden van uitstromers door in te zetten op aantrekkelijke loopbaanpaden, leven lang ontwikkelen en door de investeren in leiderschap, vitaliteit en werkplezier.

Doelstellingen

Behoud: Ten aanzien van het behouden van mensen voor de sector richten we ons op:

 • 2.1

  Opscholen van 10% van de werknemers niveau 2 in de sector naar niveau 3 en 5% van de werknemers niveau 3 naar niveau 4.

 • 2.2

  Behouden van 50 stagiaires en instromers per jaar, die niet op hun plek zijn bij de organisatie waar ze binnenkomen, door ze direct door te verwijzen en te plaatsen bij andere organisaties in de sector.

 • 2.3

  Behouden van 100 uitstromers per jaar, door aantrekkelijke loopbaanpaden te bieden en in te zetten op leven lang ontwikkelen.

 • 2.4

  Behouden van 150 uitstromers per jaar, door te investeren in leiderschap, vitaliteit en werkplezier.

Voortgang doelstellingen

Projecten