Project Gezond en vitaal Flevoland/ WEL Flevoland

Projectomschrijving

Uitwerken van een stimuleringsprogramma met als doel dat eind 2023 gezondheid en leefstijl in brede zin op de agenda staat in Flevoland. Afgelopen jaar is er breed netwerk ontwikkeld rond Positieve Gezondheid met gemeenten, partners uit sectoren zorg, welzijn, preventie, sport, kunst/cultuur en natuur en cliënt/-patiëntorganisaties. Vanaf 2022 start de uitvoering en implementatie met o.a. ondersteunen en faciliteren implementatie-coaches (projectleiders Positieve Gezondheid binnen eigen organisatie).

Voor meer informatie over Positieve gezondheid en/of WEL in Flevoland kun je hier terecht.

Samenwerkende organisaties
Flever, Provincie Flevoland, Zorgtafel Flevoland, GGD FlevolanD
Gemeente
Naam contactpersoon
Henk Procé
h.proce@flever.nl
06-40247775
Organisatie contactpersoon
Flever

Actielijn project: Anders organiseren

HCA-doelstelling(en):

  • 3.3

    Inzicht krijgen in en grip krijgen op systeemveranderingen gericht op thema’s als preventie en de effecten daarvan op de arbeidsmarkt.

Voortgang project:
  • In ontwikkeling
  • Lopend
  • Afgerond