Even voorstellen: onze ambassadeurs

 

Margret Huisman

Ambassadeur actielijn 1: meer kiezen voor de zorg

Margret Huisman, HR Manager Flevoziekenhuis is ambassadeur voor de actielijn “meer kiezen voor de zorg”. Daarbij ligt de focus op het aantrekkelijk maken van de zorg in Flevoland, voor een brede groep mensen uit andere branches. Denk aan administratie, defensie, bouw, ex-mantelzorgers en vrijwilligers, hair en beauty-care. Maar ook aan mensen die de sector ooit hebben verlaten om iets anders te gaan doen. Margret Huisman maakt zich hard voor samenwerking en kennisdeling binnen de sector. Margret Huisman: “Samen weten én kunnen we meer”.

 

Ben Vermeer en Miluska Broekhuis

Ambassadeurs actielijn 2: beter leren in de zorg

Ben Vermeer (directeur MBO College Flevoland) en Miluska Broekhuis (directeur Landstede MBO Harderwijk) zijn ambassadeurs voor de actielijn beter leren in de zorg. Samen zetten zij zich in om deze actielijn vorm te geven in Flevoland. De actielijn richt zich onder andere op meer en betere stages, bredere oriëntatie tijdens de stage en een leven lang leren.

Ben Vermeer: “Wij zijn het mbo-college van en voor de stad. wij willen er voor de stad dus ook een bijdrage leveren aan de arbeidsmarktproblematiek in Zorg en Welzijn. Wij kunnen door goed samen te werken ervoor zorgen dat de kansen die de jongeren bieden en datgene wat de arbeidsmarkt nodig heeft samen te brengen. We hopen zo ook meer kansen te kunnen bieden voor jongeren”. 

Miluska Broekhuis: “Samen met Ben Vermeer, ben ik ambassadeur voor actielijn 2 – beter leren in de zorg. Wij dragen bij aan een optimale afstemming tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarktvraagstukken in de zorg. Doel is om door onderlinge samenwerking voldoende stageplaatsen en opleidingstrajecten te initiëren voor alle studenten in co-creatie met de zorg- en welzijn instellingen. Door deze samenwerking kunnen de nieuwste werkveldvragen en ontwikkelingen in het onderwijs worden geïmplementeerd.”

Miluska Broekhuis, directeur Landstede MBO Harderwijk

 

Jenneke Grendelman

Ambassadeur actielijn 3: anders werken in de zorg

Jenneke Grendelman, Strategisch HR-Adviseur Coloriet, is ambassadeur voor de actielijn ‘anders werken in de zorg’ en zoekt samen met de participanten naar andere oplossingen om de inzetbaarheid van zorgpersoneel te vergroten. Deze actielijn richt zich bijvoorbeeld op ‘anders organiseren’, ‘talenten beter benutten’ en ‘jobcarving’. Jenneke Grendelman: “We staan samen voor de uitdaging om voldoende personeel in de zorg te krijgen, daar maak ik mij graag hard voor. Het is een prachtig beroep en ik ben ervan overtuigd dat we samen met de RAAT-participanten meer mensen enthousiast voor de branche krijgen”.