Zorg en Welzijn anders organiseren als oplossingsrichting voor aanpak tekorten

31-10-2022

De zorgvraag in Nederland en ook in Flevoland blijft de komende jaren toenemen. Daarnaast is er in Flevoland een dubbele vergrijzing wat extra druk op de zorg laat zien. Om aan die zorgvraag te voldoen moeten we goed voorbereid zijn, we hebben naar verwachting 10.000 extra medewerkers nodig in 2031. Flevolandse zorgorganisaties, onderwijs en overheden hebben hun krachten gebundeld in de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF). Met als doel de tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. “Het tekort is zo alarmerend, dit we dit niet alleen kunnen tegengaan. Samenwerking is nodig om tot andersoortige oplossingen te komen’ – Inge Broeckaert Zorggroep Almere . De ambitie is uitgesproken om in 2025 het arbeidsmarkttekort niet verder te laten groeien. Om dit te bereiken zetten we gezamenlijk in op drie fronten; instroom, behoud en anders organiseren. Vrijdag 7 oktober spraken de deelnemers van de HCA ZWF over de aanpak en de voortgang van de projecten.

Regionale personeelsplanning

Uit het actuele onderzoek ‘Regionale Personeelsplanning’ blijkt dat het aantal arbeidskrachten in de sector zorg en welzijn het afgelopen jaar is toegenomen met 900.

Naast het aantal arbeidskrachten, groeit ook het aantal vestigingen van zorgorganisaties in Flevoland, met 430. In beide gevallen (zowel personen als organisaties) gaat dit voor een belangrijk deel om ZZP-ers. De instroom op de arbeidsmarkt is toegenomen. Toch kan het groeiende personeelsaanbod de groeiende zorgvraag niet bijhouden. Het aantal vacatures is gestegen. Door het toenemende aantal vacatures is de spanning op de arbeidsmarkt in Flevoland het afgelopen jaar verdubbeld. Eind 2021 waren er voor iedere werkzoekende 3,39 vacatures t.o.v. 1,66 eind 2020.

Vertrek en ziekteverzuim

De uitdaging zit in behoud. Helaas is het in Flevoland niet of nauwelijks gelukt om de toenemende uitstroom uit de sector te dempen. 3.340 arbeidskrachten hebben in 2021 de sector verlaten. Dit is iets minder dan het geprognosticeerde aantal van 3.400, maar nog niet wat we ons in de HCA ZWF ten doel hebben gesteld. Mensen vertrekken om verschillende redenen; van salaris en arbeidsvoorwaarden tot werkdruk en werksfeer.

Dat er meer personeel nodig is komt niet alleen door de groeiende zorgvraag, maar ook door het stijgende ziekteverzuim. Landelijk is dit voor de sector 8,9% in het eerste kwartaal van 2022, t.o.v. 6,8% een jaar eerder.

Anders organiseren noodzakelijk

De groeiende vraag naar zorg in Flevoland is groter dan gemiddeld landelijk wordt verwacht.

Om aan die toenemende zorgvraag te kunnen voldoen zijn jaarlijks 800 tot 1.300 extra arbeidskrachten nodig. Deze vraag naar arbeid komt boven op de arbeidskrachten die nodig zijn om uitstromend personeel te vervangen. De HCA ZWF-doelstellingen moeten zorgen voor blijvende groeiende instroom en meer behoud van personeel.

Houdbare en betaalbare zorg

Het is zeer de vraag of deze extra medewerkers gevonden kunnen worden, mede gezien de krapte in andere sectoren, en of we de zorg betaalbaar kunnen houden. Daarom zetten we in Flevoland ook in op anders organiseren. Er lopen verschillende projecten in de regio waarmee we contracten willen uitbreiden, werklast willen verlagen en zorgvraag willen verminderen.