Medicatie in eigen beheer

01-02-2023

Vanuit de visie positieve gezondheid, zoals beschreven In het Meerjaren Strategisch Beleidskader 2021-2024 is het bevorderen van eigen regie en zelfredzaamheid belangrijk. Opmerkelijk is dat weinig bewoners van de afdeling somatiek van Archipel eigen regie hebben op hun medicatie intake/beheer.

Huidige werkwijze

De huidige situatie is dat de apotheek wekelijks baxterrollen levert voor de bewoners. Daarnaast wordt ook losse medicatie geleverd zoals inhalatiemedicatie, oog- en oordruppels en tijdelijke medicatie zoals antibiotica. De medicatie wordt tijdens vaste medicijnrondes aan de bewoners aangereikt. Er zijn bewoners die eenmaal per dag medicatie gebruiken, maar er zijn ook bewoners die 11 deelmomenten hebben. Er zijn 4 vaste deelmomenten per dag. De verzorgende of verpleegkundige is gemiddeld een half uur tot driekwartier per gang bezig.

Introductie bij woonzorgcentrum Archipel

In januari 2023 start woonzorgcentrum Archipel met de inzet van de medicijndispenser van Spencer. In de medicijndispenser wordt een baxterrol geplaatst. Op de voorgeschreven tijdsstippen geeft de dispenser een akoestisch signaal af. De bewoner drukt vervolgens op een grote knop en op het apparaat en vervolgens rolt het zakje met medicatie uit de dispenser. Tevens knipt de dispenser het zakje in zodat de bewoner gemakkelijk de medicatie uit het zakje kan verwijderen. De dispenser geeft ook een signaal voor losse medicatie. De bewoner krijgt aanwijzingen hoe te handelen. De medicijndispenser heeft ook aanvullende mogelijkheden. Zo is het mogelijk om diverse kwaliteit van leven vragen te stellen.

Voordelen medicijndispenser

Momenteel hebben drie bewoners medicatie in eigen beheer. De andere 32 bewoners krijgen de medicatie aangereikt of toegediend. Inmiddels heeft een inventarisatie onder de bewoners plaatsgevonden op basis van een BEM (Beoordeling Eigen beheer van Medicatie) formulier. De inschatting is dat ongeveer 1/3 tot de helft van de bewoners meer eigen regie over hun medicatie zouden kunnen voeren door inzet van de medicijndispenser van Spenser. Bovendien betreffen VIM-meldingen vaak medicatiefouten. Mogelijk dat de inzet van de medicijndispenser deze fouten kan verminderen. Tot slot, medicijnrondes kosten veel tijd en inzet van de verpleegkundigen/verzorgenden. De inzet van een medicijndispenser creëert meer tijd voor directe zorg aan de bewoner.

Uit onderzoek blijkt dat ervaren eigen regie ouderen beter in staat stelt om met tegenslagen om te gaan, het vermindert stress en bevordert het welbevinden. Het zelf kunnen voeren van eigen regie is cruciaal voor de duurzame vergroting van kwaliteit van leven van mensen.
Met medicatie in eigen beheer beogen we de volgende doelen:

  • Bevorderen van eigen regie en verantwoordelijkheid bij de bewoners in het kader van ‘Altijd Thuis’
  • Het verminderen van werkdruk bij verpleegkundigen en verzorgenden.
  • Verminderen van medicatiefouten.