Hybride leeromgevingen

20-12-2021

In dit project worden continue leeromgevingen gecreëerd waar zorgprofessionals, docenten, instructeurs en studenten van Team Zorg (verpleegkunde en maatschappelijke zorg) samenkomen om van en met elkaar te leren in hybride leeromgevingen.

Onderdelen waar we onder andere op inzetten:

 • Onderwijs op school, leren in de praktijk, simulatie (in de praktijk of op school) en reflectie zijn met elkaar verweven.
 • Leren wat ertoe doet (per context bekijken hoe beroepsthema’s eruitzien, wat studenten moet kennen en kunnen) en als onderwijsteam inspelen op actuele leersituaties.
 • Samen opleiden (met de zorginstellingen onderwijsinhoud bespreken, docent verzorgt onderwijs met zorgprofessional op locatie en omgekeerd)
 • Leren van elkaars expertises in training en intervisie (begeleidingsexpertise van docenten in werkbegeleiderstrainingen inzetten, expertise uit de praktijk inzetten in ons onderwijs)
 • Een onderwijslogistiek waarbij alle studenten onderwijs in de praktijk zullen volgen.

Project Hybride leeromgevingen

Projectomschrijving

In dit project worden continue leeromgevingen gecreëerd waar zorgprofessionals, docenten, instructeurs en studenten van Team Zorg (verpleegkunde en maatschappelijke zorg) samenkomen om van en met elkaar te leren in hybride leeromgevingen.

Onderdelen waar we onder andere op inzetten:

 • Onderwijs op school, leren in de praktijk, simulatie (in de praktijk of op school) en reflectie zijn met elkaar verweven.
 • Leren wat ertoe doet (per context bekijken hoe beroepsthema’s eruitzien, wat studenten moet kennen en kunnen) en als onderwijsteam inspelen op actuele leersituaties.
 • Samen opleiden (met de zorginstellingen onderwijsinhoud bespreken, docent verzorgt onderwijs met zorgprofessional op locatie en omgekeerd)
 • Leren van elkaars expertises in training en intervisie (begeleidingsexpertise van docenten in werkbegeleiderstrainingen inzetten, expertise uit de praktijk inzetten in ons onderwijs)
 • Een onderwijslogistiek waarbij alle studenten onderwijs in de praktijk zullen volgen.

Samenwerkende organisaties
Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis, Triade, Saamborgh, Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg
Gemeente
Almere
Naam contactpersoon
Shauna Plompen
s.plompen@rocvf.nl
0618193272
Organisatie contactpersoon
ROC van Flevoland

Actielijn project: Anders organiseren

HCA-doelstelling(en):

 • 3.2

  Opzetten van twee experimenteertuinen en/of lerende netwerken gericht op anders organiseren (digitaal, sociaal) om de arbeidsproductiviteit te verhogen.

Voortgang project:
 • In ontwikkeling
 • Lopend
 • Afgerond

Hybride leeromgevingen

20-12-2021

In dit project worden continue leeromgevingen gecreëerd waar zorgprofessionals, docenten, instructeurs en studenten van Team Zorg (verpleegkunde en maatschappelijke zorg) samenkomen om van en met elkaar te leren in hybride leeromgevingen.

Onderdelen waar we onder andere op inzetten:

 • Onderwijs op school, leren in de praktijk, simulatie (in de praktijk of op school) en reflectie zijn met elkaar verweven.
 • Leren wat ertoe doet (per context bekijken hoe beroepsthema’s eruitzien, wat studenten moet kennen en kunnen) en als onderwijsteam inspelen op actuele leersituaties.
 • Samen opleiden (met de zorginstellingen onderwijsinhoud bespreken, docent verzorgt onderwijs met zorgprofessional op locatie en omgekeerd)
 • Leren van elkaars expertises in training en intervisie (begeleidingsexpertise van docenten in werkbegeleiderstrainingen inzetten, expertise uit de praktijk inzetten in ons onderwijs)
 • Een onderwijslogistiek waarbij alle studenten onderwijs in de praktijk zullen volgen.