Hybride leeromgevingen

14-03-2023

In dit project worden continue leeromgevingen gecreëerd waar zorgprofessionals, docenten, instructeurs en studenten van Team Zorg (verpleegkunde en maatschappelijke zorg) samenkomen om van en met elkaar te leren in hybride leeromgevingen.

Onderdelen waar we onder andere op inzetten:

  • Onderwijs op school, leren in de praktijk, simulatie (in de praktijk of op school) en reflectie zijn met elkaar verweven.
  • Leren wat ertoe doet (per context bekijken hoe beroepsthema’s eruitzien, wat studenten moet kennen en kunnen) en als onderwijsteam inspelen op actuele leersituaties.
  • Samen opleiden (met de zorginstellingen onderwijsinhoud bespreken, docent verzorgt onderwijs met zorgprofessional op locatie en omgekeerd)
  • Leren van elkaars expertises in training en intervisie (begeleidingsexpertise van docenten in werkbegeleiderstrainingen inzetten, expertise uit de praktijk inzetten in ons onderwijs)
  • Een onderwijslogistiek waarbij alle studenten onderwijs in de praktijk zullen volgen.

Wil je meer weten over het project? Bekijk het onderstaande filmpje