Actieplan 2023

14-03-2023

Het is inmiddels meer dan één jaar geleden dat bestuurders vanuit zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, gemeenten, provincie, UWV, zorgverzekeraar en zorgkantoor de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF) 2021 – 2025 hebben ondertekend. We hebben als hoofddoel gesteld dat het arbeidsmarkttekort in 2025 niet verder is toegenomen door op drie fronten actie te ondernemen: instroom, behoud en anders organiseren.  Ben jij benieuwd naar onze plan van dit jaar? Lees alles terug in het actieplan 2023, een actieplan om de nadruk meer te leggen op doen!